top of page

Actualment la federació és un estament sense cap ànim de lucre a fi de poder preservar aquest joc popular. No obstant això sol·licitarem ajuts econòmics per part del govern a fi de dur projectes més ambiciosos com un Campionat de Balears.

madonaa.jpg

QUÈ DIUS MADONA?

bottom of page